Finanční trh je soubor různých finančních služeb spojených s pohybem peněz za účely např. platebními, spořícími, úvěrovými, zajišťovacími, a dalšími. Finanční trh funguje prostřednictvím soustavy institucí, které vůči sobě mohou být ve vztahu nadřízenosti nebo ve vztahu konkurenčním. Zde vzniká oblast, kde se na veřejnost jako na potenciální klienty, a i na klienty finančních ústavů součastné, valí mnoho informací.

Ne vždy jsou tyto informace přehledné, důležité, nebo jednoduše porovnatelné. Mnoho lidí proto uzavře smlouvy, které pro ně nejsou vždy úplně výhodné, nebo potřebné.